Phần mềm kế toán Fast Accounting cho ngành sản xuất

Điểm nổi trội của phần mềm kế toán Fast Accounting cho doanh nghiệp ngành sản xuất so với các phần mềm khác là quản trị và tính giá thành. Dưới đây sẽ giới thiệu về những tính năng chính trong tính giá thành sản phẩm của Fast Accounting.

Fast Accounting cho phép khai báo đối tượng tính giá thành một cách mềm dẻo, đáp ứng sự đa dạng trên thực tế. Có thể khai báo như sau:

 • Đối tượng tính giá thành là sản phẩm / bán thành phẩm.
 • Đối tượng tính giá thành là phân xưởng / công đoạn và sản phẩm / bán thành phẩm. Trường hợp này là cùng một sản phẩm/bán thành phẩm có thể sản xuất ở 2 hoặc nhiều phân xưởng / công đoạn khác nhau. Khi này giá thành của sản phẩm / bán thành phẩm ở các phân xưởng có thể khác nhau.
 • Đối tượng tính giá thành là lệnh sản xuất (đơn hàng) và sản phẩm / bán thành phẩm. Khai báo này sử dụng cho trường hợp một sản phẩm / bán thành phẩm được sản xuất ở các đơn hàng khác nhau.
 • Cuối cùng, đối tượng tính giá thành có thể là lệnh sản xuất (đơn hàng), công đoạn sản xuất và sản phẩm/bán thành phẩm).
Logo FA

Trongphần mềm kế toán Fast Accounting, chi phí phát sinh được cập nhật và tập hợp theo các cách khác nhau, tùy theo là có thể chỉ rõ cho đối tượng tính giá thành – trực tiếp hay là tập hợp chung – gián tiếp trước rồi phân bổ sau:

 • Trực tiếp cho sản phẩm
 • Theo công đoạn sản xuất / phân xưởng (bộ phận hạch toán trực tiếp)
 • Theo lệnh sản xuất (đơn hàng)
 • Theo bộ phận hạch toán (bộ phận hạch toán gián tiếp)
 • Chỉ theo tài khoản hạch toán
 • Theo (kết hợp) lệnh sản xuất và công đoạn sản xuất.

Các chi phí không phải là trực tiếp, sau khi được tập hợp thì có thể được phân bổ theo các cách sau:

 • Theo định mức vật tư cho các sản phẩm (đối với chi phí nguyên vật liệu)
 • Theo định mức / hệ số cho các yếu tố chi phí lương và chi phí chung
 • Theo giá thành đơn vị của các yếu tố chi phí khác (ví dụ theo nguyên vật liệu và/hoặc lương)
 • Theo số lượng sản xuất hoàn thành (đã được quy đổi) trong kỳ (hoặc số lượng nhập kho trong trường hợp không có dở dang cuối kỳ).

Chi phí phát sinh được cập nhật trong cả tháng, có thể do nhiều người nhập liệu và số lượng chứng từ phát sinh có thể nhiều, vì vậy khó tránh khỏi những sai sót. Trong Fast Accounting có những tính năng giúp kiểm tra những sai sót có thể xảy ra để chỉnh sửa, khắc phục.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho ngành sản xuất có các nhóm báo cáo giá thành sản phẩm rất phong phú, phục vụ công tác phân tích và quản trị.

 • Có các báo cáo trung gian – báo cáo tập hợp chi phí phát sinh và báo cáo phân bổ chi phí phát sinh
 • Các báo cáo cho giá thành cuối cùng của các sản phẩm

Với những điểm mạnh nêu trên, phần mềm kế toán Fast Accounting được các khách hàng đánh giá là tốt nhất cho tính giá thành sản phẩm sản xuất. Tính trung bình mỗi năm có khoảng gần 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ký mua Fast Accounting.

theo fast.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *